tin tức công ty

DSPPA cung cấp dịch vụ miễn phí cho việc mua vật tư y tế

2020-04-22

Trừu tượng:Phòng chống dịch bệnh: DSPPA cung cấp dịch vụ miễn phí khi mua vật tư y tế. Dưới đây là một số mẹo để giữ an toàn cho bạn khỏi COVID-19.

 

 

Nhờ những nỗ lực đoàn kết và gian khổ của người dân Trung Quốc, tình hình ở Trung Quốc đang trở nên tốt hơn, với những nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát dẫn đến tiến bộ quan trọng trong giai đoạn này. Trong khi đó, dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới và tiếp tục lan rộng, và một số quốc gia đang chịu thiệt hại nặng nề từ nó.