Trường hợp thành công

Dựa vào công nghệ tinh tế và dịch vụ tuyệt vời của nó,

DSPPA đã cung cấp các thiết bị và giải pháp địa chỉ công cộng cho nhiều dự án nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc.

Successful-Cases-1.jpg


Nhà cung cấp hệ thống PA của Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi, Nga

Successful-Cases-2.jpg


Nhà cung cấp hệ thống PA của World Expo 2010 Thượng Hải Trung Quốc

Successful-Cases-3.jpg


Nhà cung cấp hệ thống PA của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008

Successful-Cases-4.jpg


PA Hệ thống cung cấp đường sắt cao tốc của Trung Quốc

Successful-Cases-5.jpg