Trách nhiệm xã hội

DSPPA chịu trách nhiệm nuôi dưỡng xã hội. Trong những năm qua, ông Wang Heng, Chủ tịch DSPPA, quyên góp cho các trường học, đường và cầu. Các trường là Trường trung học số Wenchuan, Trường đặc biệt ở nước ngoài Dujiangyan, Trường trung học Jiulian ở phía tây Quảng Đông, Trường tiểu học Beilian và Trường trung học Heping; Con đường là Tây Quảng Núi Mount Area Road. DSPPA hỗ trợ sinh viên nghèo cho đến khi tốt nghiệp lâu dài. Những gì DSPPA đã làm cho giáo dục được trao tặng bởi chính phủ và xã hội.


Trường học, đường và cầu do ông Wang tặng

3333.jpg


Năm 2013, ông bà Wang tặng 1.199 món đồ cổ cho Mười ba Hồng của Quảng Châu. Những cổ vật này được cặp vợ chồng thu thập trong nhiều năm. Chúng có liên quan đến Mười ba Hồng và với những nét đặc sắc của nhà Thanh. Hầu hết các bộ sưu tập là vô giá được mua từ đấu giá ở nước ngoài của ông Wang.
(Mười ba Hồng của Quảng Châu là một nhóm kinh doanh chuyên nghiệp liên quan đến ngoại thương trong triều đại nhà Thanh).

4444_副本.jpg